Hvad er et energimærke?

Et energimærke er lovpligtigt i Danmark ved salg af bygninger samt udlejning af bygninger. Formålet med at indføre energimærket, var ganske enkelt for at synliggøre en bygnings energiforbrug, således et en potentiel køber eller lejer, kunne få en ide om bygningens energiforbrug. Et energimærke er således den potentielle køber eller lejers sikkerhed for, at bygningens reelle energistatus kendes før der indgås en aftale.

Et energimærke skal ses som en indikator af bygningens reelle energimæssige stand. Et energimærke fortæller således ikke om forbruget i den pågældende bygning, da bygningens tidligere ejer eller udlejer, kan have haft et stort forbrug på grund af en hård vinter eller vaner. Et energimærke er derfor en form for kvalitetsstempel i forhold til bygningens kvalitet, og fortæller ikke om vinteren var hård eller ej. Et energimærke skal ligeledes synliggøre hvad der kan gøres for at forbedre en bygnings energiforbrug. Og med den fokus der er på energi og miljø i verden i dag, så giver energimærket god mening. Både for køber og sælger.

Når der skal udarbejdes et energimærke, så foretages selve energimærkningen af en energikonsulent. Denne energikonsulent udarbejder et energimærke ved at undersøge kvaliteten af isolering, døre og vinduer. Dette sammenholdt med en opmåling af bygningens størrelser resulterer i en rapport om bygningen energistatus – en rapport som ender med et energimærke af den pågældende bygning. Energimærket skal udføres af en energikonsulent for at være gyldigt.

Energimærke i annoncering

I 2013 blev der indført en ny regel i forbindelse med et energimærke. Fra januar 2013 skal energimærket annonceres i forbindelse med salg eller udlejning af bolig. Med andre ord, så skal energimærket fremgå af en boligannonce som annonceres i kommercielle medier. Der er stor fokus på energiforbrug i Danmark i dag, derfor vil de fleste mennesker som er på udkig efter ny bolig, hvad enten det er køb eller leje, givetvis sætte pris på denne nye regel, som gør det nemt for potentielle købere eller lejere at vurdere en bygnings faktiske energistatus.

Energimærkets skala

Et energimærke vurderes ud fra en skala, som vi også kender fra andre brancher / produkter. Skalaen går fra A til G, og blev indført for at det skulle være nemt at vurdere en bygnings energitilstand. I dag er et energimærke standard, og eftersom energi er et stort emne både for den almindelige dansker og politikere både i Danmark og internationalt, så må det forventes at dette energimærke er kommet for at blive.