Hvad koster et energimærke?

Energimærket i Danmark blev indført i 1997 og indgår under Energistyrelsen. Energimærket udarbejdes af en energikonsulent. Mange tror fejlagtigt, at det er ekstremt dyrt at få udarbejdet det lovpligtige energimærke i forbindelse med salg af bolig, men sagen er faktisk den, at priserne er fastsat af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger. Dette sekretariat er ansvarlig for godkendelse af energimærke, og har fastsat en maksimum takst, som en energikonsulent må opkræve i forbindelse med udarbejdelse af rapporten, som i sidste ende skal munde ud i et energimærke.

Makspriser for energimærker

Energikonsulentens takst er fra 3.000 til 6.000 danske kroner. Prisen fastsættes endeligt ud fra bygningens størrelse, men 3.000 er minimum og 6.000 maksimum.

Kan jeg selv udføre rapporten og dermed spare penge?

Nej, rapporten som skal udarbejdet for at opnå energimærket, skal udføres af en energikonsulent, som naturligvis er godkendt af både Energistyrelsen og Sekretariatet for Energieffektive Bygninger. Energikonsulenten udarbejder en rapport, som efterfølgende indsendes til Energistyrelsen. Når Energistyrelsen har godkendt rapporten, så skal rapporten faktisk videre til endnu en instans for energimærket kan udstedes. Det er Sekretariatet for Energieffektive Bygninger som foretager den endelige godkendelse af det pågældende energimærke. Energimærket er først godkendt når Sekretariatet for Energieffektive Bygninger har tildelt energimærket et såkaldt energimærkningsnummer.

Lovgivningen er ganske klar på dette område, og det skyldes at man vil sikre at alle rapporter er udarbejdet efter samme standard og ud fra samme procedure. Kun ved at arbejde på denne måde kan Energistyrelsen sikre at alle energimærker er udarbejdet ens og lever op til den danske lovgivning om lovpligtige energimærker. En lov der foreskriver at alle bygninger skal have et energimærke ved salg og udlejning.

Hvad indeholder et energimærke?

Selve rapporten indeholder en række punkter som skal udfyldes af konsulenten. Ud fra disse punkter tildeles energimærket en karakter på en skala fra A – G. Ganske som vi kender det fra f.eks. hårde hvidevarer der er energivurderet. Når energikonsulenten skal udarbejde en rapport til et nyt energimærke, så starter han med at opmåle selve bygningen. Herefter vurderer han isoleringen samt vinduer og døre. Dette, sammenholdt med bygningens størrelse, resulterer i en vurdering til det pågældende energimærke. Energikonsulenten indsender hermed rapporten til Energistyrelsen, og i sidste ende skal energimærket godkendes af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger.