Hvad er en tilstandsrapport?

Tilstandsrapporten er et dokument som beskriver en bygnings faktiske tilstand. Tidligere blev denne rapport kaldt et huseftersyn. Tilstandsrapporten er, modsat energimærket, frivillig, men dog nødvendig såfremt man ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. Tilstandsrapporten er et skriftligt dokument som beskriver en lang række faktorer, og den bygningssagkyndige, vil efter endt gennemgang af bygningen, danne rapporten ud fra en sammenligning med andre boliger af samme type og alder.

Størstedelen af bolighandler i Danmark involverer en tilstandsrapport selvom det er frivilligt. Men langt de fleste købere ønsker at se tilstandsrapporten for at undgå grimme overraskelser efter at have købt boligen.
Tilstandsrapport kan udarbejdes for både parcelhus, sommerhus og ejerlejlighed. Det sker dog ofte, at man undlader at udarbejde en tilstandsrapport på en ejerlejlighed. Det skyldes, at der skal udarbejdes en tilstandsrapport for både lejligheden, men også for hele bygningen. Det er naturligvis ofte en større bygning, hvorfor det er en meget dyr tilstandsrapport. Derfor er der ofte kun udarbejdet tilstandsrapport på parcelhuse og sommerhuse.

Tilstandsrapporten udarbejdes ud fra en karakterskala bestående af seks karakterer: IB, K0, K1, K2, K3, UN. Karaktergivningen er en byggeteknisk vurdering og tilstandsrapporten nævner ikke hvor meget det vil koste at udbedre evt. fejl og mangler. Tilstandsrapporten udarbejdes ud fra et visuelt eftersyn, og der er ikke tale om deciderede indgreb for at undersøge bygningens tilstand.

Har jeg behov for en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport et krav såfremt man ønsker at tegne ejerskifteforsikring, og ligeledes ønsker de fleste købere naturligvis indblik i bygningens faktiske tilstand. Ved at udarbejde en tilstandsrapport og give tilbud om ejerskifteforsikring til køber, så kan du som ejer ikke gøres ansvarlig for evt. fejl og mangler i op til 10 år, som loven ellers foreskriver. Hvis du ikke får lavet en tilstandsrapport, så kan den nye ejer komme med krav om erstatning i op til 10 år. Uanset om du laver en tilstandsrapport eller ej, så dækker ejerskifteforsikringen ikke ulovligheder og grov uagtsomhed.

Hvem skal bestille tilstandsrapporten?

Det skal du selv som sælger af en bygning. Såfremt du benytter en ejendomsmægler så kan denne givetvis anbefale dig en bygningssagkyndig som kan udarbejde din tilstandsrapport. Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder efter udarbejdelse. Såfremt din bygning ikke er solgt efter 6 måneder og bygninger fortsat er til salg, så skal du bestille en fornyelse af tilstandsrapport, dette kan gøres for et mindre beløb. Vær opmærksom på, at ejendomsmægleren ikke må tage direkte kontakt til en bygningssagkyndig.