Hvad koster en tilstandsrapport?

Tilstandsrapporten er næsten blevet standard procedure i forbindelse med salg af en bolig. Og det er selvom tilstandsrapporten faktisk er frivillig, om end de fleste boligeksperter er enige om at det er en rigtig god ide.

Selve tilstandsrapporten skal udarbejdes af en bygningssagkyndig og prisniveauet ligger typisk fra 4.000 – 10.000 kroner, alt efter størrelsen på boligen og i nogle tilfælde også bygningens alder. Det er sælger der skal betale for tilstandsrapporten. Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder fra udarbejdelsen, men kan efterfølgende fornyes for et mindre beløb. Der er værd at bemærke, at tilstandsrapporten kun kan udarbejdes af en godkendt bygningssagkyndig. Du kan altså ikke selv foretage en tilstandsrapport, eller udarbejde dele af tilstandsrapporten selv.

Tilstandsrapporten er som nævnt ovenfor frivillig, men det anbefales at få den udarbejdet. De fleste potentielle købere vil naturligvis gerne kende den nuværende tilstand på din bolig, og ligeledes er en tilstandsrapport et krav for at kunne tegne en ejerskifteforsikring. Derfor udtaler de fleste boligeksperter også, at de anbefaler boligejere at få udarbejdet en tilstandsrapport i forbindelse med salg af deres bolig. Sidst, men ikke mindst, så kan det give lidt troværdig at få udarbejdet en tilstandsrapport, da mange tror at tilstandsrapporten er obligatorisk, og derfor kan blive en anelse skeptiske såfremt tilstandsrapporten ikke er en del af prospektet.

Bestil en tilstandsrapport

Anvend menuen ovenfor for at finde en byggesagkyndig i dit område. Vær opmærksom på at din ejendomsmægler ikke må bestille en byggesagkyndig til dig, du kan naturligvis spørge ejendomsmægleren til råds, men mægleren må ikke tage direkte kontakt til den byggesagkyndige.
Når du har fundet en byggesagkyndig og lavet en aftale med ham, så ordner han i realiteten resten. I aftaler et tidspunkt hvor han kan komme og udarbejde tilstandsrapporten. Han vil gennemgå huset visuelt, og vil ikke foretage deciderede indgreb, så der er ingen risiko for skader eller stor rengøring efter udarbejdelse af tilstandsrapport.

Når den byggesagkyndige har gennemført et visuelt eftersyn af boligen, så vil han vende tilbage med den egentlige tilstandsrapport. I denne tilstandsrapport vil han bruge en karakterskala og bedømme en lang række punkter, f.eks. afløb i badeværelset, tagets tilstand, i hvilken tilstand er soklerne osv. Hvert punkt får en karakter hvor IB betyder ingen bemærkning og hvor K3 betyder at skaden er markant og bør udbedres. Ikke nødvendigvis af sælger. Du vil typisk få en kopi af tilstandsrapporten tilsendt når den byggesagkyndige efter færdig med tilstandsrapporten.